Logo Profnet s.r.o. - řešení jinak.

Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti. [Tomáš Baťa]

Naše služby > Telekomunikační technika

˂ zpět

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

Telekomunikační technika se vyvíjí stále rychlejším tempem. Nabízíme Vám proto možnost se v tomto vývoji zorientovat a implementovat optimální řešení ve formě služeb a technického vybavení. Nabízíme nejen nové instalace, ale také rekonstrukce či změny stávajících technologií a tím úsporu nemalých finančních prostředků.


Na základě poptávky vyhodnotíme Váš současný stav, včetně případné kontroly stávajících rozvodů a navrhneme a zrealizujeme vhodné řešení.
Řešení dodáme klasickou digitální technologií, VoIP technologií nebo jejich kombinací. Zajišťujeme komplexní dodávky telekomunikačních technologií a služeb: elektrické vrátné, pobočkové telefonní ústředny, telefonní přístroje, případně faxy. Provádíme zaškolení obsluhy a k těmto službám dále nabízíme následný servis.


Telefonní (hlasové) rozvody jsou již dnes integrovány spolu se strukturovanou kabeláží. V případě rekonstrukce na to takto nahlížíme a doporučujeme staré telefonní rozvody nahradit (případně doplnit) a připravit je pro nastávající technologie.


Trend je takový, že nastává postupný přechod na IP telefonii, která výrazným způsobem šetří náklady na telekomunikaci. Zajistíme pro Vás prostřednictvím alternativních operátorů zajímavé a hlavně úsporné řešení. Cílem přechodu je, aby koncový uživatel nepoznal změnu služby. Přechod umožňuje ponechání stávající pobočkové ústředny - pouze dojde k její technické dovybavenosti společně s telefonními přístroji. Stávající telefonní čísla včetně provoleb se přenesou k novému VoIP operátorovi. Případné faxové přístroje je možné zachovat nebo nahradit jiným způsobem. Dále je možné stávající nevyhovující ústřednu nahradit VoIP ústřednou nebo ústřednou virtuální přímo u VoIP operátora - tato změna přináší i nutnost VoIP telefonních přístrojů. Je také možné tyto dvě technologie kombinovat.

V neposlední řadě nabízíme možnost řešení video a videokonferenčních hovorů.


Na základě analýzy Vašeho stávajícího hovorného Vám doporučíme optimální řešení s přehledným zobrazením úspor.

PARTNERSTVÍ:

Registrovaný partner společnosti Hewlett-Packard.

Hewlett-Packard

Registrovaný partner společnosti ESET spol. s r.o.

ESET

Registrovaný partner společnosti Zyxel s.r.o..

Zyxel

Registrovaný partner společnosti DELL s.r.o.

Dell

NAŠE PROJEKTY:

Bunacafe.cz

© PROFNET s.r.o. 2010-2021
Máme pro Vás řešení – PROFNET, řešení jinak!