Telekomunikační technika

Telekomunikační technika se vyvíjí stále rychlejším tempem. Nabízíme Vám proto možnost se v tomto vývoji zorientovat a implementovat optimální řešení ve formě služeb a technického vybavení. Nabízíme nejen nové instalace, ale také rekonstrukce či změny stávajících technologií a tím úsporu nemalých finančních prostředků.

Na základě poptávky vyhodnotíme Váš současný stav, včetně případné kontroly stávajících rozvodů a navrhneme a zrealizujeme vhodné řešení. Řešení dodáme klasickou digitální technologií, VoIP technologií nebo jejich kombinací.

Zajišťujeme komplexní dodávky telekomunikačních technologií a služeb

  • elektrické vrátné
  • pobočkové telefonní ústředny
  • telefonní přístroje
  • faxy

Provádíme zaškolení obsluhy a k těmto službám dále nabízíme následný servis.

Telefonní (hlasové) rozvody jsou již dnes integrovány spolu se strukturovanou kabeláží. V případě rekonstrukce na to takto nahlížíme a doporučujeme staré telefonní rozvody nahradit (případně doplnit) a připravit je pro nastávající technologie.

Trend je takový, že nastává postupný přechod na IP telefonii, která výrazným způsobem šetří náklady na telekomunikaci. Zajistíme pro Vás prostřednictvím alternativních operátorů zajímavé a hlavně úsporné řešení. Cílem přechodu je, aby koncový uživatel nepoznal změnu služby. Přechod umožňuje ponechání stávající pobočkové ústředny - pouze dojde k její technické dovybavenosti společně s telefonními přístroji. Stávající telefonní čísla včetně provoleb se přenesou k novému VoIP operátorovi. Případné faxové přístroje je možné zachovat nebo nahradit jiným způsobem. Dále je možné stávající nevyhovující ústřednu nahradit VoIP ústřednou nebo ústřednou virtuální přímo u VoIP operátora - tato změna přináší i nutnost VoIP telefonních přístrojů. Je také možné tyto dvě technologie kombinovat.

V neposlední řadě nabízíme možnost řešení video a videokonferenčních hovorů.

Na základě analýzy Vašeho stávajícího hovorného Vám doporučíme optimální řešení s přehledným zobrazením úspor.