Audity

Audit IT znamená kompletní prověření oblasti IT včetně jejích nákladů. Nezáleží na tom, jestli se Vám o IT stará interní zaměstnanec, živnostník nebo externí firma.

Pokud máte pochyby o efektivnosti v oblasti IT, neváhejte a ujistěte se na základě našeho auditu. Zhodnotíme stávající situaci ve Vaší společnosti a dáme Vám konkrétní doporučení, jak situaci v oblasti IT napravit či zefektivnit.

Výsledkem našeho auditu je REPORT, ve kterém budete mít všechny potřebné informace, podle kterých každá profesionální IT firma může sjednat nápravu. Potom již tedy záleží jen na Vás, jestli nápravu sjednáte sami, oslovíte jinou externí firmu nebo využijete služeb firmy PROFNET.