Správa sítí a poradenství

Naše služby nabízíme firmám, které chtějí mít jistotu funkční, bezproblémové a bezpečné sítě - bez nákladů na vlastní zaměstnance v tomto oboru. Udržujeme krok s novými trendy a technologiemi.

Nabízíme nejen převzetí správy jednoho aplikačního celku, ale také i kompletní outsourcing.

Nedílnou součástí správy sítí je také IT poradenství a podpora uživatelů. Nabízíme know–how společnostem s vlastním IT oddělením a navrhujeme a řešíme pro ně náročnější projekty, které vyžadují externí dodavatele těchto služeb.

Služby dodáváme
  • jako jednorázové projekty, kterým předchází analýza a návrh včetně finanční kalkulace realizace celého projektu
  • jako dlouhodobou smluvní spolupráci s pravidelným měsíčním plněním, kde v rámci smlouvy je zahrnutý počet pravidelných návštěv a dalších dohodnutých služeb jako je garantovaná reakce v případě havárie, služba hot-line atd.
Nabízíme především tento typ služeb:
  • Instalace a konfigurace operačních systémů pro osobní počítače z portfolia Microsoft (MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7), dále následná instalace a konfigurace aplikací pro tyto operační systémy

  • Instalace a konfigurace serverových operačních systémů z portfolia Microsoft (MS Windows server 2003, MS Windows Server 2008 ve všech modifikacích) a k nim přidružené aplikace nejen z portfolia MS, ale i třetích stran.

  • Instalace a konfigurace operačních systémů určených k virtualizaci - zabýváme se především operačním systémem VMware. Instalujeme virtuální nové operační systémy i převádíme starší, či nevirtuální (Stand Alone) do virtuálního prostředí.

  • Instalace a konfigurace síťových služeb na bázi MS nebo i třetích stran. Zejména Active Directory a jeho funkcionalit, vzdálené automatizované instalace, distribuce software, databázové servery, mail servery (MS Exchange, Kerio, ...), webové servery, file servery, print servery, terminal servery, VPN, radius, sharepoint služby atd.

Ke správě sítí dále patří konfigurace a údržba aktivní síťové infrastruktury - switche, routery, firewally a různá bezpečnostní zařízení (appliance). Dále řešení bezpečnosti jak na bázi SW, tak i HW - antiviry, SPAM filtry, IDP filtry, Content filtry apod.